Point adventure in nature

ZAHTJEV ZA REZERVACIJU

 • REZERVACIJE NAPOMENE

  Dragi/a,
  Za dogovaranje termina i detalja, molim/o ZAHTJEV na E-mail: kabinet@poenta.org,
  a zatim očekuj/te PONUDA-POTVRDA termina (eventualni pozivi sa +387 65 708 724).
  Prilikom aktivacije rezervacije, planiramo i kombinujemo usklađenost kondicije resursa,
  sezonske forme i ponude smještajnih kapaciteta, gastro mogućnosti i garancija usluga.
  Nije Ti/vam presudno potrebna ozbiljna fizička kondicija u uživanju standardnih paketa,
  samo obuci/te adekvatnu garderobu vremenskim uslovima, a rezervne opreme imam/o?
  Pa…garantuje za diskreciju tvojih podataka, dogovorenu privatnost i bezbjednost na terenu,
  kao i norme lijepog ponašanja i ako korektno odustaneš/te od realizacije paketa.
  Molimo Vas da se informišete o našim aktuelnim mogućnostima i ponuđenim opcijama.
  Nadam/o se obostranom uvažavanju naših neobičnosti i razumijevanju, Pa...Dobro došli.
 • ZAHTJEV za TERMIN

   Obavezne informacije za centralnog podnosioca Zahtjev-a!
 • sam se informisao/la na vašim stranicama o aktuelnim ponudama.
 • Saglasan/a sam sa vašim prijedlogom Agende za realizaciju Pa...tourist travel paketa:
 • te želim rezervisati kapacitete za plan:
 • :
 • :
 • Ja dolazim, a planiram/o:


 • SLOBODNA IZJAVA

    Molimo informacije, odabira izbora i napomena po tvojoj želji?
 • Eventualne informacije vezane za ostale korisnike i za razne kombinacije Pa…paketa ili usluga,
  detalje vezane za ličnost, vegeterijanac, plivač, sportista i ostale moguće aktivnosti od interesa,
  kao definisanja jelovnika, pića, aktivnosti, tipa smještaja, rezervnih i/ili evakuacionih planova itd.
  predlažemo dodatni kontakt kroz ažuriranje tvog zaprimljenog prijedloga ZAHTJEV za TERMIN


 • CIJENE i OPCIJE

  Cjene ponuđenih turističkih paketa su bez ikakvih dodatnih opterećenja, a formirane su na osnovu
  iskustava i ukupno planiranih troškova oko hrane, pića, aktivnosti, smještaja i amortizacije resursa.
  Aktuelne cijene su istaknute za ponuđene pakete usluga u našim medijskim formama.
  Za cjene kombinovanih usluga izvan planiranih paketa, molim/o Te/vas da dodatno kontaktiramo
  Primarno komuniciramo putem E-maila, a eventualno se služimo i telefonom, Fb ili viđamo.
  Uslovi su 100% AVANS Bank (inostrano iIi domaće) uplata unaprijed ili gotovinom u startu usluge!
  U varijanti bezgotovinskih uplata, očekuj/te detaljne bank instrukcije u prvoj narednoj E-poruci.
  Za veće grupe korisnika ili više dana i opcija, prilikom potvrde rezervacije avansno plaćanje je
  50% pri rezervaciji, a 50% na dan realizacije, od utvrđene ukupne cijene dogovorenih aktivnosti.
 • Dobro došao/la,
  Hvala na povjerenju!