Point adventure in nature

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 • ISTORIJA:

  Poenta je lokalna nevladina organizacija, osnovana 2002. god. sa glavnim sjedištem u gradu Banja Luka. Kvalitetno smo realizovali niz značajnih programa kroz partnerstva sa brojnim nevladinim organizacijama i u saradnji sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, institutima i institucijama javnog sektora RS i BiH. Bilo zadanim standardima UN agencija ili međunarodnih volonterskih mreža ili zahtjevima ostalih partnera, uspješno smo organizovali međunarodne ljetne kampove u prirodi od 2004. kao i niz seminara u civilizaciji. Naše ukupno poslovanje je maksimalno ocijenjeno od strane lokalne uprave i nadležnih ministarstava RS te nezavisnih međunarodnih revizorskih kuća. (info na linkovima Global fund/Geneve, UNDP BiH…)

  U skladu sa konstantnim turbulencijama ponašanja lokalnih i/ili globalnih korisnika/klijenata, kapacitete smo 2016. dodatno reorganizovali kako bi obezbijedili što viši nivo pouzdanosti sistema u pružanju usluga. Osim postojećih aktivnosti na zagovaranju zdravijih načina življenja, projekata mentalne dekontaminaciješto manje ekrana-što više u prirodi i sl., planiramo dodatni razvoj programa receptivnog turizma u regiji.

  VIZIJA:

  Poboljšanje procenta mobilnosti i zaposlenosti lokalnih resursa u privrednim oblastima vezanih za turizam, afirmacije entuzijazma, ličnih sposobnosti i vrlina pojedinaca u humanitarnim ili komercijalnim oblicima.
  Pa…Vizija je i iskren osmjeh zadovoljnog korisnika/klijenta pri korektnom odlasku iz našeg regiona &…

 • Poenta adventure
  Poenta adventure (Pa…) je sistem koji u saradnji sa prirodnim resursima regiona kroz aktivna partnerstva sa
  ne/vladinim, sportskim, komercijalnim te ostalim pravnim i fizičkim licima, organizuje realizaciju misija:

  Promocija turizma u Krajini
  Pa… aktivnosti su usmjerene na brda, šume, rijeke, jezera, puteve, klubove… gradove i opštine u RS:
  Banja Luka, Prijedor, Oštra Luka, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Gradiška, Laktaši, Čelinac,
  Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjć Grad, Šipovo, Ribnik, Jezero, te sa opcijama na Jajce, Drvar, Bihać…u FBiH.

  Regionalna Ekologija i Gastronomija
  Saradnja sa nadležnim gazdinstvima, ekološkom policijom i ostalim teritorijalno nadležnim službama i NVO.
  Saradnja sa raznim licima koja organizuju ekološku proizvodnju, kontrolu i dalju distribuciju hrane i/ili pića.
  Podrška organizaciji raznih tematskih kampova ili boravka u prirodi sa ekološkim predznakom i normama.

  Ruralni opstanak i razvoj infrastrukture
  Promocija organske proizvodnje i osnaživanje administrativnih i operativnih kapaciteta malih privrednika.
  Promocija tradicionalnih seoskih domaćinstava sa standardizovanim apartmanskim smještajem i ishranom.
  Podrška u organizaciji ovlaštenim službama i agencijama u specifičnim poslovima, vanrednim stanjima i sl.

 • ADMINISTRACIJA

  Poenta administracija (Pa…) opis osnovnih operativno dnevnih aktivnosti:
  – Javna zagovaranja i lobiranja, audio-video produkcija i printane publikacije…
  – Turističko-agencijski i operativni poslovi sa klijentima, saradnicima i partnerima.
  – Organizacija transporta, nabavka i skladištenje materijala, knjigovodstvo i arhiva.

  Slobodan prevod akronima Pa… je operativno usko profilisana turistička agencija sa kancelarijom, klubom, opremom,
  nekoliko terenskih vozila, saradnika i partnera koji i realano posluju, kako bi zajednički što adekvatnije odgovorili razvoju
  standarda modernog receptivnog turizma u Krajini BL.

  “Pa…NGO plan 19+”

  1. Uvezivanje potencijala regiona i razvoj standarda postojećih kapaciteta partnerskih resursa
  2. Nova terenska oprema i drugi komercijalni ciljevi ( Turistički paketi, Off road TaXI i sl.)
  3. Dalekoročni infrastrukturni ciljevi u partnerskom ili procentnom vlasništvu:

  a) Energetski efikasna kuća nezavisna uz pomoć vjetra i solarnih panela+
  b) Univerzalan sportski teren, bazen, sauna, tuševi i montažne kolibe+
  c) Umatičena stada domaćih životinja sa infrastrukturnim objektima i opremom

  STRUKTURA UPRAVE:

  Predsjednik Skupštine Poente: Dragan ANĐELIĆ
  Predsjednik UN odbora Poente: Severin RAKIĆ
  Izvršni direktor Poente: Željko MARJANAC
  Administrator Poente: Pa…dežurni Operater
  & BIRO Vibis/Silvana PLEJIĆ ( mandati 2019/20.)

  Zeljo Marjanac

  CV 2019: Željko MARJANAC
  Rođen, Banja Luka 31.05.1968. Otac, Deda, Stric…
  Zdravog djetinstva, odličan kao pionir i izviđač, školarac maksimalnih rezultata i jako ozbiljan džudista, a zatim zaista zanimljiv tinejdžer…
  Kao omladinac se elegantno provlači kroz pubertet, perspektivan R&R gitarista koji 10tak godina zabavlja narod od garaža do dvorana ex YU,
  sa raznim aktuelnim rok bendovima, pjevačima, menadžerima… sve do pauze u armiji 87. i raznih kombinacija do konca 80tih prošlog vijeka.
  Značajan dio svoga odrastanja provodi kod sretne bake u Beču/Wien, gdje ga i zatiče početak egzotičnog sukoba na Balkanu početkom 90tih.
  U inostranstvu provodi nekoliko zanimljivih godina, svirajući po ulicama, klubovima…ali i usavršavajući znanje kuhara, konobara, grafičara…
  Poslije ove migracije se materijalizuje dugogodišnje interesovanje za primjenjeni dizajn kroz grafički atelje MARJANAC od 1996. u Banja Luci.
  Iako mala firma uspješno posluje i značajno učestvuje u pokretanju nekoliko originalnih brendova, krajem milenijuma prestaje sa djelovanjem!
  Slijede 2-3 g. profitnog bavljenja privatnim ugostiteljskim poslovima u više oblika, a zatim uzima odmor od godinu dana života u realnoj prirodi.Kao humanitarni radnik stvara od 2002. u organizaciji Poenta koja se borila sa problematikom zavisnosti i negativnih pratećih pojava u Krajini BL.
  Iako opterećen hipotekom političke i ekonomske neutralnosti, kontinuiranim entuzijazmom ubrzo uspjeva organizovati više desetina volontera,
  a zatim profesionalaca da se ozbiljno angažuju oko pomoći u navigaciji sudbina života više stotina korisnika, kroz realizaciju niza ozbiljnih programa.
  10tak godina je vodio paralelno pionirske projekte u socijano-zdrastvenim oblastima od značajnog lokalnog, entitetskog ili državnog interesa, te
  porodičnim donacijama održavao rad besplatne kuhinje i kluba u Banja Luci za marginalizovane grupe i omladinu rizičnog seksualnog ponašanja.
  Polovinom 2015. reorganizuje Poentu, Pa… kroz današnje avanture svoja životna iskustva usmjerava na razvoj receptivnog turizma u Krajini BL.
  Formalni mandati:
  2003-2016 Izvršni direktor Poente ( Preporuke partnera )
  2011-2015 Član CCM BiH ( UNDP /Global fund)
  2006-2010 Član Komiteta za zdravlje mladih u Republici Srpskoj (Ministarstva RS/CIDA)
  2005-2009 Član Komisije za borbu protiv narkomanije, Grad Banja Luka (Skupština BL)
  Formalno obrazovanje:
  1989 Menadžer u ugostiteljstvu ( Opatija)
  1986 Mehaničar mašina ( Banja Luka)
  P.S.
  NeFormalno obrazovanje:
  Desetine kombinovanih licenciranih sertifikata, kroz NGO treninge, seminare, putovanja i sl. ali
  Neobično ponosan na lične donacije u izgradnji i korekciji javnih mostova i putnih pravaca ignorisanih od strane lokalne vlasti.
  Iskreno zahvalan svim osobama koje su dale doprinos u kreaciji, edukaciji i finalnoj publikaciji…poente ove 18te priče.
 • Administrative service: Poenta adventure (Balkan-Krajina-BL) BIH/RS/Banjaluka City 187 KARADJORDJEVA Str. Work day 10-14h
  www. poenta.org E.:poenta@teol.net SWIFT Code: RAZBBA22 NLB Razvojna Banka, IBAN: 544300-1151167 T.: +387 65 70 87 24

  Administrativna služba: KARAĐORĐEVA br.187, Banja Luka R.: F-I-60/03 JIB: 4401681760007 NLB Banka: 562100-8000-617578