Point adventure in nature

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dodiri Krajina (engl.: Touch the ends of the territories)

Negdje na brdovitom Balkanu, sjeverozapad Bosne, južno od Save, dodiruju se klime Mediterana preko Dinarida i panonske nizije, koje od davnina spajaju ljude i kultorološke razlike, ali i tradicije kuhinja.
Davne 1054. rimskom podjelom imperije, nastaju dijelovi južnih dodira zapadne i istočne civilizacije, katoličkog i pravoslavnog hrišćanstva, a stotinama godina kasnije otomanskih i austro-ugarskih „krajina“, kao više bivših slavenskih državnih tvorevina i evropskih granica.

Grad Banja Luka, poznat u jeziku naroda kao i krajiška ljepotica, je geografski centar Krajine i administrativni centar Republike Srpske.
Šume i rijeke su u ekološkom okruženju, redovna kontinetalna klima, a minorna je stopa uličnog kriminala i privredno-hemijskih aktivnosti.
Viševijekovna tradicija proizvodnje i uživanja u rakiji, pivu, siru, mesu… uvjerava da su prirodni i lokalni resursi redovni gastronomski izazovi.
Znam/o da su nam standardi kvalitete hrane na zavidnom nivou, a za festivalski, adrenaliski, sportski, zdrastveni, vjerski…turizam, već su poznati moderni sadržaji Banja Luka- Kastel festivali, sport, Vrbas, Prijedor-Kozara, Sana, Banje Laktaši, Mlječanica…, M.Grad Balkana, Krajina… koji su odavno opcije za „razne zahtjeve planetarnog gosta“. Dodiri sa tradicionalnim delicijama su zagarantovani cijele godine, a ugodnom vremenu se uvijek nadamo, Dobrodošli u krajeve Krajine.

Dragi putniče, na brdovitom Balkanu, ludoj zemlji Bosnia, Republic of Srpska ili okolo, na uobičajno pitanje carininskih službenika: Zadovoljstvo ili  posao? razgovor se može odmah preusmjeriti na pozitivan humor. Samim dolaskom u region avantura je izvjesna, Pa… kako dalje možemo dizajnirati zajedničke avanture?

Pa…idemo realno sa prirodom, nikad nije ista…

Neistražene ruralne lokacije i autentična hrana
Dozirana privatnost, diskrecija i bezbjednost
Kombinovanje raznih aktivnosti i opreme
Podrška boravku na izolovanoj lokaciji
Pouzdan vodič i asistent na terenu
Pa…idemo realno sa prirodom, sve se stalno mijenja, godišnja doba, putevi, vode… kombinujemo i sezonski kreiramo definisane kompletne turističke pakete i usluge, inspirisani vezom ideja:
Aktivno putovanje+
Krećemo se terenskim autima, hodamo, čamcima…po vodama, putevima, šumama… koje nikad nisu iste.
Ruralna gastronomija
Tražimo pića i jedemo organsko povjerljive namirnice, lokalne specijalitete i hljebove…koji nikad nisu isti.
Sam/a ili manje grupe
Odmor ili potreba, jedna osoba sa kućnim ljubimcem na dan ili dva, tri…ili 7 osoba… koje nikad nisu iste. 

Pa…POLITIKA POEME

Pa…do BiH? u iščekivanju pozitivnijih okolnosti za EU grantove, eto i u ime raznih komšija, dao bih skromni doprinos kraju 2017. bez obzira na epidemiju pesimizma i složenu Nam NEefikasnost. Puno se piskara, ko će ostati uopšte Ovdje u budućnosti i kako? pa je česta medijska meta-tema i kako donijeti vrijednost Ovdje? te se pojam receptivni turizam uvažava kao Naša strateška snaga od raznih entitetskih i lokalnih institucija, do BiH, EU i sl. fondova.

Mnogo nas ima različite vizije razvoja turizma za bliski period, a imamo i zgusnutu literaturu o viđenju turizma u RS, BL… kao i razne agencije, strategije, neusklađene zakone sa EU o Lovu i sl. lošu infrastrukturu i lokalne probleme u ovoj višeslojevitoj oblasti.
Za razliku od prekograničnih regija i privreda ( Srbija, Hrvatska…) koji sa adekvatnim reakcijama i tradicionalnim mehanizmima već godinama bilježe realane turističke rekorde kao i prihode,regija Krajine se baš i ne vidi adekvatno u evropskim procentima.
Centralni indikator mjerenja količine uspjeha u turizmu je možda da uskoro uporedimo brojeve registrovanih noćenja unutar BiH?
(PDV do 31.12.2017.) pa da vidimo gdje je tu Banjalučka regija na godišnjem nivou, bez obzira na okolnosti, sezone zima, ljeto…

Neadekvatan marketing ili nedovoljna podrška lokalnih sistema za festivalski, adrenaliski, sportski, zdrastveni, vjerski…turizam su možda trenutne prepreke za turističke radnike i kreatore, ali i očekivana recesija kvalitete u zanatima i nedostatak radne snage.
Puno pričamo, pišemo, printamo, predstavljamo, malo stvaramo, a nemamo piramide, tornjeve, spektularne vodopade i vrhove, morsku obalu…kao i aeredrome, putničke vozove, autoputeve… ali ipak vjerujem/o da ima realnog prostora za razna poboljšanja.
Znam/o da su nam standardi kvalitete hrane na zavidnom nivou, a tradicionalni sadržaji Banja Luka- Kastel festivali, sport, Vrbas,
Prijedor-Kozara, Sana, Laktaši, Mlječanica…, M.Grad Balkana, Krajina…žele biti opcije za „razne zahtjeve planetarnog gosta“.

A kako to „sutra“ poboljšavati da planovi i saradnja budu izgledni?
Možda u cilju iznalaženja rješenja za realizaciju turističkih aktivnosti i bude poboljšanje nivoa saradnje javnog-privatnog-nevladinog sektora na osnovu aktuelne prakse u susjednim regijama i/ili državama, ali obzirom da je ova kratka poema inspirativna samo za par %osoba,
nekad se eventualno i čujemo za dodatne mehanizme…Pa…hvala.
PS
Hvala i dijaspori Krajine na saniranju problema svih ovih godina!

LILANJE

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LILAnje, paljenje vatri u suton na vrhovima brda, još običaj lokalnih Ilirskih plemena (p.n.e.) koji se kasnije vremenski definiše po Julianskom, kao u predvečerje Petrovog dana, odnosno po Gregorijanskom kalendaru 11. juli tekuće godine. Tokom sezone ECO održava šumske staze i skuplja drveni otpad koji spaljuje jednom u godini. Unazad 14 LILAnja bila su razna scenarija, ali vatromet, piće, pečenje & pink floyd su bili prisutni, kao i više stotina zadovoljnih posjetilaca, poznanika, saradnika i prijatelja tradicije Oglavka.

LILAnje, the fire starting in sunset on the hill tops is a custom dating from local Illyrian tribes (BCE) that later was defined in accordance with Julian calendar as a Peter’s Day Eve, that is July 11th according to the Gregorian calendar.
During the season, ECO maintains forest trails and collects wooden waste that is burnt once a year. There have been various scenarios in the past 14 LILAnjes, but the constant things are fireworks, drinks, food & Pink Floyd, as well as hundreds of satisfied visitors, friends and associates of the Oglavak tradition. — u: Jovića Oglavak.