Trajanje 1 dan
Slide background
Slide background
 • Detalji D1:

  Jednodnevni najam operatera, automobila 4×4, vanjski box za sitne životinje, razna oprema…
  Trenutno jedinstvena usluga u regiji Krajine, Svadbe, sahrane, kampovanje, pecanje, lov…

   08:30-16:30 Banja Luka, Pa…Club, Start, Krajina zadana vožnja i pauze na zahtjev korisnika, a za druge lokacijske zahtjeve, vremenski kraće ili duže relacije i sl., predlažem/o tel. poziv,
  Pa… Za opcije više osoba ili dana, odnosno operatera, vozila, opreme i tereta, info na www.poenta.org

   

  Pa…TRAVELs+ ( OFF ROAD TaXI, Macadam CARAVAN, Car na Dan, TRANSFERs…)
  Pa… organizuje lokalni transport osoba, manjih tereta i sitnih životinja na području N-W BiH raznim putnim relacijama i stazama koje su rizične ili nesavladive za standardna putnička vozila.
  Za administraciju, vozila, opremu i ljudske resurse, centralna tačka je Banja Luka zapad, Lauš redovno djelujemo u radijusu do oko 150km u zavisnosti od terena i izbjegavamo vožnju noću.
  Prilikom rezervacije i saradnje, planiramo i kombinujemo usklađenost kondicije vlastitih resursa, zajedničkih ciljeva sa izazovima, prvenstveno na osnovu (ne)očekivanih vremenskih (ne)uslova, trenutne prohodnosti terena, izvidničke i/ili evakuaciono bezbjedne mogućnosti kapaciteta itd.
  Bilo lagana ili teška vožnja, daćemo sve od sebe i opreme da dođemo do realnih ciljeva dogovora, ukoliko to mentalno, zdrastveno ili životno ne ugrožava korisnike, klijente, operatere ili treća lica.
  Osim Off road TaXi itd. u saradnji sa partnerskim agencijama organizujemo/realizujemo razne vrste programa i turističkih aranžmana kroz koje eventualno kombinujemo razne vrste prevoza.