Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pa…INFO:

Poenta adventure (Pa…) je sistem koji u saradnji sa prirodnim resursima regiona kroz aktivna partnerstva sa ne/vladinim, sportskim, komercijalnim te ostalim pravnim i fizičkim licima, organizuje realizaciju misija: Promocija turizma u Krajini, Regionalna Ekologija i Gastronomija, Ruralni opstanak i razvoj infrastrukture!

Slobodan prevod akronima Pa… je operativno usko profilisana turistička agencija sa kancelarijom, klubom, opremom, nekoliko terenskih vozila i zaposlenih, te desetinama saradnika i partnera koji i realano posluju, kako bi zajednički što adekvatnije odgovorili razvoju standarda modernog receptivnog turizma u Krajini BL.
Pa… kao lokalna agencija/organizacija je zaista posebna u realizacijii turističkih aranžmana i transportnih usluga za samce i male grupe, kućne ljubimce, opremu za ugostiteljski boravak u prirodnim uslovima i sl.
Pa…Klijenti imaju razne mogućnosti kreiranja uslova nivoa diskrecije, dodatnih obezbjeđenja, osiguranja, doziranja adrenalina ili samoće, odabira jelovnika, kombinacije paketa i usluga Pa…Asistenta na terenu.

Poenta administracija (Pa…) opis osnovnih operativno dnevnih aktivnosti:
– Javna zagovaranja i lobiranja, audio-video produkcija i printane publikacije…
– Turističko-agencijski i operativni poslovi sa klijentima, saradnicima i partnerima.
– Organizacija transporta, nabavka i skladištenje materijala, knjigovodstvo i arhiva.

Administrative service: Poenta adventure (’’Balkan-Krajina-BL’’) BiH/RS/ Banja Luka City 187 KARADJORDJEVA Str. work day 10-14h
www.poenta.org E.:poenta@teol.net  SWIFT Code: RAZBBA22 NLB Razvojna Banka, IBAN: 544300-11151167 T.:+387 65 708  724
Administrativna služba: KARAĐORĐEVA br.187, Banja Luka R.: F-I-60/03 JIB: 4401681760007 NLB Banka: 562100-8000-617578

Pa…ECO

Poenta adventure je osnovala Eco Camp Oglavak, kao fizički izolovan i ekološko turistički  program.
Eco Camp OglavaK (ECO) je mali i prijateljski sezonski kamp unutar velike ECO AREA (2.5H//100H) definisanih ruralnih standarda i turističkih paketa, kao i dnevno izletište sa Menu KANTINA/20Max. Pomalo mistična zabit na vrhovima brda, mirne Bosne, između 3 planine i granice gradova Krajine, sam jug Prijedora, gore iznad bistih jezera, bez komšija, izolovani od baš svih regionalnih puteva. Osim markiranih lokacija ECO RECEPTION-AREA, cjela regija je bez atmosfere modernog turizma.
Poenta adventure ( Pa…Local NGO) je osnivanje kampa započela sa ECO LILAnjem davne 2003. te organizacijom internacionalnih i tematskih kampova od 2004. i gastronomskih zahvata sve do sad.
Pa…prijedlog je, razmotri sebe i druge, kakve su nam mogućnosti prave slobode u realnoj prirodi?
Ko? Kako prema ciljevima? Kad? Koliko? U čemu je poenta avanture? Zašto je Pa…ECO poseban?

Pa…TOURIST:

Pa… organizuje kombinovane turističke aranžmane od 1, 2 ili više dana na području N-W BiH u saradnji sa prirodnim resursima regiona i brojnim partnerima, agencijama, extreme klubovima…
Za administraciju, vozila, opremu i ljudske resurse, centralna tačka je Banja Luka zapad, Lauš. Prilikom rezervacije i saradnje, planiramo i kombinujemo usklađenost kondicije vlastitih resursa, te sezonske forme i ponude smještajnih kapaciteta, gastronomskih mogućnosti i garancija kvaliteta.
Pa…insistira na kriteriju organizaciono bezbjednosnih procedura i dodatnih osiguranja, diskreciji… ali i poštivanju pravila koja doprinose da zajednički smanjimo rizik od eventualno loših procjena. Bilo lagana ili teška vožnja, daćemo sve od sebe i opreme da dođemo do realnih ciljeva dogovora, ukoliko to mentalno, zdrastveno ili životno ne ugrožava korisnike, klijente, operatere ili treća lica. Osim obilazaka regije planiranim rutama i sa obezbjeđenim sadržajima, kao Krajina EXPEDITION, odnosno paketima koji su već definisani, sezonski kreiramo razne druge EXTRA i aktuelne ponude.

Pa…TRAVEL+:

Pa… organizuje lokalni transport osoba, manjih tereta i sitnih životinja na području N-W BiH raznim putnim relacijama i stazama koje su rizične ili nesavladive za standardna putnička vozila. Za administraciju, vozila, opremu i ljudske resurse, centralna tačka je Banja Luka zapad, Lauš, a redovno djelujemo u radijusu do oko 150km u zavisnosti od terena i izbjegavamo vožnju noću.
Prilikom rezervacije i saradnje, planiramo i kombinujemo usklađenost kondicije vlastitih resursa, zajedničkih ciljeva sa izazovima, prvenstveno na osnovu (ne)očekivanih vremenskih (ne)uslova, trenutne prohodnosti terena, izvidničke i/ili evakuaciono bezbjedne mogućnosti kapaciteta itd. Bilo lagana ili teška vožnja, daćemo sve od sebe i opreme da dođemo do realnih ciljeva dogovora, ukoliko to mentalno, zdrastveno ili životno ne ugrožava korisnike, klijente, operatere ili treća lica.
Osim OFF ROAD TaXI itd. u saradnji sa partnerskim agencijama organizujemo/realizujemo razne vrste turističkih aranžmana kroz koje kombinujemo transfere do regionalnih aerodroma i stanica.